expositie 27 t/m 30 augustus

Natalie Lorenz, www.natalielorenz.nl
John ter Horst, www.johnterhorst.nl
Het tuinproject is ontstaan uit het idee van John ter Horst voor het creëren van een biologische waterzuivering waarin een nieuwe biotoop onstaat (moerasvegetatie, vissen, schildpadden, kikkers, kreeften, mosselen). Vervolgens is deze plaats verder uitgebouwd op basis van en tuinontwerp door Natalie Lorenz voor een nieuwe meditatieve rust- en inspiratieplek voor de kunstenaars van het kunstenaarsinitiatief Onderstroom. Ook is het bedoeld als rustplaats voor bezoekers. Kinderen kunnen leren van de natuur door via glazen kijkers onder water naar de vissen en hun broedgedrag te kijken.
José den Hartog, zie www.haagsekunstenaars.nl
José den Hartog: "Mijn werk bestaat uit tekeningen op tegels (borden) die samengevoegd worden tot een groter geheel (twee- of driedimensionaal beeld of installatie) grafisch figuratieve tekeningen naar aanleiding van middeleeuwse prenten, actuele foto's, reclamemateriaal. Afgestudeerd in 1990. Lid van kunstenaarsinitiatief Quartair.

Jolanda Jansen, l'EAU en Marlijn Helder,
www.jolandajansen.nl , www.marlijnhelder.com
Na de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, richting autonome beeldende kunst, heb ik mijn studie vervolgd aan de tweede fase opleiding; The Dutch Art Institute in Enschede. Video is het medium van waaruit ik werk, hierin gebruikt ik mijn lichaam op een performatieve manier. Het video werk verwerk ik in Site Specific installaties, daarnaast heeft het zich ontwikkeld in Live Performances.
Ik plaats de wijze van afbeelden van het lichaam in een andere context dan we gewend zijn, waardoor ik het kijkgedrag benadruk. “Wie observeert wie, door welke beelden laten we ons verleiden ?”; zijn vragen die ik onderzoek. Ik ben gefascineerd door conflicten in de relatie tussen object en toeschouwer door media als video en fotografie --> dwars door het oog van de lens. In performances maak ik ook direct gebruik van beelden via de video camera door het maken van live opnamen.
In mijn werk speel ik met grenzen tussen het publieke en intieme. Door het gebruik van close-ups in video ontstaan er vervreemdende abstracties en sterke associatieve beelden.
“Met een camera kijk ik naar mij, ik maak een beeld en jij neemt waar.”

l'EAU- deze performance is een samenwerking met componist/muzikant Marlijn Helder.

Willem Marijs, zie www.haagsekunstenaars.nl
Licht en geluid installaties. Computer gestuurd of handmatig, elektronisch en of elektromechanisch groot formaat metalen konstrukties.
Willem Marijs was een leerling van Livinus en maakt monumentale, soms meters lange kinetische objecten. Halverwege de jaren 60 heeft Livinus er voor gezorgd dat dit soort werk vorm kreeg.
In 2008 werkt Marijs samen met Mike Rijnierse aan 'Lumokinese', deze installatie is beloond met de BNG WORKSPACE PROJECTPRIJS 2008. Filmhuis Den Haag, Melkweg Amsterdam.
Mede-initiatiefnemer van 'SuperB' filmprogramma bij St. Ruimtevaart en lid van DCR.
Pietertje van Splunter, zie www.haagsekunstenaars.nl, www.brooswerk.net
Zeger Reijers, zie www.haagsekunstenaars.nl, www.brooswerk.net
Zij werken samen onder de naam BROOS. Voor het festival maakten zij 'Ygdrasill'; dit is de oerboom uit de Noordse mythologie, deze heilige es reikt van de onderwereld dwars door tot de mensenwereld naar de godenwereld. De Ygdrasill is het symbool van de eindeloze vertakte vorm van wat is.
De haas symboliseerd het ontstaan van het leven, zoals ook de paashaas de lente aankondigt. Daarnaast werd in de middeleeuwen de haas ook gezien als symbool voor de alchemie, de mystieke vorm van de scheikunde en de farmacie. Darwin's theorie over het onstaan van de soorten was een breuk met de magische/religieuze wereldvisie)
Lisa van Bommel, www.lisavanbommel.nl
Philip Peters: "Het werk van Lisa van Bommel speelt zich af rondom de vervreemde relatie van de moderne mens tot de natuur. Aan de ene kant tonen verschillende werken allerlei manieren waarop we een laatste reminiscentie aan natuur aan ons proberen te binden, maar een draagbare tuin in een plastic tasje of zelfs planten in een interieur zijn toch vooral min of meer pathetische getuigen van het verloren contact. Aan de andere kant wordt de manier waarop (restanten van) de natuur op industriële wijze efficiënt tot product worden verwerkt tegelijkertijd tot een reflectie op het vernietigen van de vrije natuur in het belang van consumptiegoederen en een metafoor voor menselijke omgang en onmacht. In die zin is dit werk een soort parabel, een allegorie van het menselijk tekort in vaak hallucinerend fraaie of onschuld suggererende beelden. De verpakking ziet er goed, maar van binnen is alles aan het gisten en rotten."
Geboren in Duitsland 1978, Afgestudeerd 2005, www.lisavanbommel.nl
Jos van den Heuvel, www.josvandenheuvel.com
"Onder invloed van indrukken uit de dagelijkse omgeving laat ik mij inspireren door landschappen gevormd door bodem, water en lucht, met de daarin aanwezige planten, dieren en mensen. In dit figuratief geschilderde landschap ontstaan uit verf opgebouwde objecten die verwant zijn aan een abstract expressionistische stijl van schilderen. Deze nemen de vorm aan van onbestemde bouwwerken, decors en assemblages die als een soort driedimensionale kunstwerken in het landschap staan. Eerder gebruikte ik daarvoor op getallenreeksen gebaseerde vorm en kleur-combinaties in een geometrische rangschikking, welke in recentere schilderijen meestal niet meer te zien zijn..."
Afgestudeerd in 1992. Lid van de kunstenaarsvereniging de Haagse Kunstkring.

Simsa Cho, http://simsacho.com
Met twee muzikanten en twee dansers heeft hij een openingsperformance ontwikkeld voor het festival.
Shinji Kasema geboren in Japan, na zijn kunststudie in Japan, heeft hij nog 3 jaar aan de Rietveld in Amsterdam gestudeerd, om het werken met glas verder te ontwikkelen. Na zijn afstuderen in 1989 is hij in Amsterdam blijven wonen en werken onder de kunstenaarsnaam Simsa Cho.
Met glas, maakt hij objecten zelfs een serie schoenen! De glasobjecten gebruikt hij ook in performances.

Iede Reckman, www.iedereckman.com
Nicola Kirkaldy
Deze eenmalige samenwerking voor het festival heeft geresuleerd in het ballonnenbeeld 'Ectoplasm'.

Robbin Heyker, zie www.haagsekunstenaars.nl
In mijn schilderijen refereer ik aan modelwerelden. Mijn onderwerpen zijn representaties van de werkelijkheid, het zijn subjecten die zich “voordoen als’. Het zijn vermommingen , zoals bijv. opgezette dieren, speelgoed en maquettes. Door ze te schilderen ontstaan representaties van representaties. Het artificiële karakter van mijn onderwerp probeer ik te benadrukken, door me te concentreren op de huid, de buitenkant. Ik wil laten zien dat het om materiele constructies gaat, documentaties van het schilderproces zelf. Ik vermom het papier of canvas met olieverf of letterlijk met schmink. Ik wil de drager maskeren als beeld.
Marcel Kaars, www.emkaproductions.nl
Vermes (de rest) zijn de ongecategoriseerden. Levensvormen waarvan geen stambomen bekend zijn. Er is niks bekend, waar ze van afgeleid zijn, of waar het naartoe evolueert. In eerste instantie opgeschreven en gepubliceerd door Linneus en later goeddeels overgenomen door Darwin.
Marcel Kaars is actief in het bedenken en bouwen van indrukwekkend ruimtelijke installaties gebaseerd op reverse engineering, machine kunst, recycling en 3D graphics, waarbij hij opzettelijk low-tech maar betaalbaar high-tech combineert vanuit een DIY filosofie. (Do-It-Yourself)

Pierre Sondeijker, www.sondeijker.nl
Nonchalance en kunst lijken tegenstrijdigheden. De meesten verwachten van kunstenaars een aan ambachtelijkheid grenzende precisie, een virtuoze exaktheid. Maar bij nadere beschouwing zal iedereen toegeven dat aan elk menselijk handelen een zekere mate van toevalligheid verbonden is. Pierre Sondeijker vertrouwt in het toeval als artistieke kracht. 'Mis' bestaat niet, alles is 'raak'. Door zijn nonchalante, uit de Do-It-Yourself-mentaliteit voortkomende attitude overstijgt hij conventies en platitudes en is hij in staat opmerkelijke en onverwachte artistieke resultaten te berieken. text: Gerrit Jan de Rook

In de bosjes (miranda ik en ilse), is een werk gebaseerd op polynesische twijgen (land)kaarten, een sociogram, self for filling fantasies het verschil in ontwikkeling van een grid geest, een groei geest en het innerlijke beest (dat buiten wil spelen!).

Vittorio Roerade, www.vittorioroerade.com
Wie het werk van Vittorio Roerade bekijkt ziet een uitbundige verscheidenheid van motieven. Grote ronde gezichten van teddyberen waarover spiraalsgewijs een tekst loopt, een wolk van wezens, half dier half mens, die naast en onder elkaar in het beeld zweven, of netwerken van takken waarin zich kleine vogels en dieren bevinden.

Femmy Otten, www.femmyotten.nl
I chase the maddest dream searching for concentration, yellow honey and a winter afternoon. My work talks about humanity. It is longing for beauty, mild irony and tragedy. I believe in the future. In the artist as a irrational thinker, in the artist as a poët, as a danser and a drama queen.
Momenteel werkzaam bij Higher Institute for Fine Arts, Ghent, België.

Ingrid Rollema, www.ingridrollema.nl
De theorie van Darwin 1 juli 1858 is in wezen gebaseerd op vier uitgangspunten, die later bleken juist te zijn: 1. Alle individuen binnen één soort vertonen toevallige variaties in alle kenmerken en eigenschappen; 2. alle organismen produceren veel meer voortplantingscellen dan er ooit volwassen nakomelingen zullen ontstaan; 3. het aantal individuen binnen een soort blijft min of meer constant (the average numbers of a species); 4. derhalve moet er in de strijd om het bestaan (struggle for existance, struggle for life) een hoge sterfte optreden. Het Darwinisme kent vele toepassingen op vele denkwijzen. Eén heb ik er uitgelicht voor mijn beeld en wel de stroming van het Sociaal Darwinisme. In deze theorie wordt het gedachtegoed van Darwin toegepast op de maatschappij met name de ‘natuurwet’ van de survival of the fittist, welke wonderwel paste in de laat- 19e eeuwse situatie van het doorzettend kapitalisme en politiek liberalisme. Volgens de Sociaal-Darwinisten garandeerde alleen de vrije strijd om de gunstige posities de maatschappelijke en economische vooruitgang. Deze gedachtegang is ook toegepast op de strijd tussen staten (nationalisme) en rassen (racisme), waarmee het oorlogsverschijnsel een positieve, want positief-selecterende, functie kreeg. De Engelse filosoof Herbert Spencer was de voornaamste wetenschappelijke woordvoerder van het Sociaal Darwinisme. In Nederland was de socioloog en etnoloog S.R. Steinmetz een belangrijke woordvoerder. Ik ben van mening dat, als wij ons als soort aanpassen aan de omstandigheden wij ons uiteindelijk aanpassen aan betere gedragscodes. Als dat zo is dan moeten wij dus onze systemen met betrekking tot oorlog en oorlogsvoering ombuigen. De roze stampers die uit mijn beeld marcheren zijn een voorzichtige poging. Geraadpleegde literatuur: Grote Winkler Prins 7e editie achtste druk deel 7 blz.150/151.
Ingrid Rollema

Geeske Harting, zie www.haagsekunstenaars.nl
Schildert geduldig en precies, ambachtelijk, uitgaand van een werkelijkheid die in haar ogen tamelijk absurd is. De "onvolkomen mens" is daarbij (vaak) het uitgangspunt. Afgestudeerd in 1990, exposeert in binnen en- buitenland, o.a de Realisme beurs in Amsterdam. Lid Quartair, secretaris/penningmeester B141.
"Door de evolutietheorie van Darwin kon de mens niet langer gezien worden als de kroon op de schepping, het allermooiste en het beste, maar een diersoort, als alle anderen, een min of meer toevallig produkt van selectie, een van de miljarden soorten die ooit zijn ontstaan en waarschijnlijk een van de velen die ook weer zal verdwijnen. De schok die dat besef gegeven moet hebben, probeer ik te laten zien in het schilderij "Homo sapiens".
Voor sommige soorten was het kennelijk niet noodzakelijk te veranderen, na miljoenen jaren nog steeds, in dezelfde vorm, "alive and kicking". Drie van deze "living fossils" heb ik geschilderd, omdat ik ze zo sympathiek vind, niet veranderen en vernieuwen en toch succesvol, dat is weer eens een ander geluid".

Wolfgang Wohlfahrt, www.LANA-ART.it
The Flowers of the Day sind großflächige Sprüh-Malereien, welche die Techniken der Aborigines Kunst in
Australien reflektieren. Funde von Samen und Pflanzenteilen aus allen Kontinenten, die über verschiedene Transformationen zu neuen Sujets geronnen sind, wurden Ausgangsmaterialien der Wandarbeit. So macht die Natur auf dem Weg zur Kunst verschieden Stadien der Reflexion durch und neues Leben entsteht durch Reduktionen und Verluste.
Wolfgang Wohlfahrt, 2009
Woont en werkt in Lana, Italië
Mariska T. Streefland, www.streefland.eu
.."Die spanning tussen beeld en feitelijkheid, tussen esthetiek en realiteit vormt een terugkerend thema in het werk van Streefland. In de installatie How to eat violence liggen op een tafel 9 prachtige rode krabben naast een stalen hamer en enkele vervaarlijk ogende tangen. Het is de bedoeling dat de toeschouwers met dat gereedschap de krabben te lijf gaan, de poten kraken en het vlees oppeuzelen; van de schoonheid en de lichamelijke integriteit van de krabben blijft niet veel over terwijl de toeschouwers door aan te schuiven deelnemer zijn geworden." uit: Het Ondergewone - publicatie: STROOM Den Haag - tekst: Veronica Hekking. Curator, conceptmaker voor ondermeer Keller, FAS3 en Theater Stella Den Haag.

Mike Rijnierse, www.mikerijnierse.nl
Tijdens zijn studie al in 1999 betrokken bij de organisatie van het legendarische kunstenaarsinitiatief 'Zeefrau' / gallerie aan de Grote Markt, Den Haag.
In 2008 werkt Mike Rijnierse samen met Willem Marijs aan 'Lumokinese', deze installatie is beloond met de BNG WORKSPACE PROJECTPRIJS 2008. Filmhuis Den Haag, Melkweg Amsterdam.
deelnemer van kunstenaarsinitiatief DCR.
Jan Trützschler, www.myspace.com/falkenst
Tom Tlalim, www.tomtlalim.com

Jos de l'Orme, www.josdelorme.nl
..."Elke houtsnede van Jos de l'Orme is autonoom. De specifieke eigenaardigheden van de toegepaste techniek zijn wel terug te vinden zijn, maar ze dringen zich niet op.... Jos de l'Orme zoekt, claimt en vindt de bewegingsruimte en het brede perspectief dat hij nodig heeft om een compleet verhaal met allerlei nuances, zijsprongen, vertakkingen en geledingen voor het voetlicht te brengen. Dat doet hij meeslepend maar ook ingehouden, verfijnd maar ook robuust, zachtaardig en idyllisch maar ook op het scherpst van de snede, met gevoel voor schoonheid én met oog voor de harde werkelijkheid, realistisch maar ook met de nodige dichterlijke vrijheden. In die essentiële contrasten schuilt het wezen van zijn mensbeeld en levensvisie." citaat: Wim van der Beek, kunstrecensent. Afgestudeerd in 1993. Ontving de Brauckman Kunstprijs 2008.

Birke Hesse, zie www.haagsekunstenaars.nl
Disciplines: Beeldhouwer, Keramist, Tekenaar. Dingen doen zich voor als iets wat ze niet zijn of groeien tot een nieuw wezen aan elkaar. Gewerkt wordt, in uiteenlopende materialen, meestal objektgericht, waarbij de enkele werken requisieten van verschillende situaties/ installaties kunnen vormen. Gezocht wordt niet naar een vast omstreden absolute realiteit of bestanddelen van mathematisch perfect systeem. Wel stuit Hesse,s huiskamer vaak op nieuwe vragen en beeldgevende bijkomstigheden uit de bewoonde wereld.
Afgestudeerd in 1995. Geboren in Duitsland, woonachtig in Den Haag. Lid van kunstenaarsvereniging de Kunstkring.
Marlies Adriaanse, home.home.kpn.nl/mjadriaanse
"Met papier, bouw ik constructies en vervorm ze door in te deuken of stukken eruit te zagen. Zo onstaan nieuwe, soms, onverwachte vormen, met bijna organische elementen...... Er ontrolt zich in Quartair een organisme dat zich bevindt in het schemergebied tussen flora en fauna in, aangepast aan zijn habitat zoekt deze 'Papyrus Luminus' het licht."
Lid kunstenaarsinitiatief Keller, freelance-docent VMBO-kunstproject 'Encounters' van het Gemeente museum, parttime docent beeldende vorming basisonderwijs.

Jessy Rahman, zie www.haagsekunstenaars.nl
J.T.Rahman heeft al heel zijn leven een passie ontwikkeld voor de Flora en Fauna, de laatste jaren onderzoekt hij hoe culturen, planten en dieren integreren in hun volksgebruiken. De oorsprong en ontwikkeling van de taal en naamgeving speelt daarbij een belangrijke rol om tot nieuwe beelden te komen. Begin dit jaar kwam hij het bezit van een een doos met verschillende geweien die dienst hebben gedaan als jachttrofee. Een aanbieding van een reeënschedel kort daarna, zag hij als motivatie om het beeld Capreolus Capriola te maken.
....Charles Darwin (1809-1882) was als aristocraat ook een goede ruiter en jager, de kans dat hij een ree heeft geschoten is echter klein. De ree komt voor in heel europa maar niet in Groot-Brittannië. Er zijn pogingen gedaan om het dier in te voeren in Schotland, maar allen zijn weer door natuurlijke selectie verdwenen. Zijn beroemde tekeningetje van de evolutieleer komt nog het dichtst bij de ranke en vertakte horens van het hertje.
Bronnen: -De evolutie van het darwinisme/ Rogier Deckmyn: Houtekiet, cop. 2009 -Capreolus tijdschrift voor reewildbeheer no: 61, 2009

Jessy Rahman (1961) geboren in Suriname,voorzitter van het Ateliercomplex Stg. B141 (vanaf 1991), mede-oprichter van het kunstenaarsinitiatief Quartair (vanaf 1992), lid van het Koreaanse kunstenaarsinitiatief Nine Dragon Heads (vanaf 2004).

Annechien Meier, www.annechienmeier.nl
In de maand augustus, oogstmaand, wordt bij het flora en Faunafestival door beeldend kunstenaar Annechien Meier de ‘Randstadslandbouwoogst van de dag’ gepresenteerd;
Op een kleine aanhangwagen wordt de randstadslandbouwoogst van de dag getoond; bijvoorbeeld bietjes, een pompoen, een krop sla of bramen uit de duinen. Bezoekers mogen de oogst meenemen mits ze daarvoor hun eigen oogst, bijvoorkeur uit eigen moestuin/woonomgeving van de dag inruilen.

Tessa Bekker, www.moved.nl
Wat doe je als je wel de kunstenaarsziel hebt maar niet de drift?
Mode, costuums, kunst uitingen, allerlei projecten, allerlei cursussen, ook t zweverige soort én Move - galerie, winkel, atelier. Toen ik nog dacht dat kunst onderdeel moest zijn van het leven en niet als abstractie op een muur, sokkel of dergelijke. Move werd een uiting op zich die een speciale plaats innam binnen de kunst en voor Den Haag. Moe geworden van het zelfstandig bestaan gaan werken in vaste dienst, couture. Inmiddels verpletterd door het werken zoek ik opnieuw naar wie die kunstenaar is...
De natuur doet wel eens een experiment. Voor flora en fauna 5 vraagt het fluffig roze konijn zich af of deze mutatie de kansen vergroot.

Christophe Doucet, www.christophe-doucet.com
Christophe Doucet, www.christophe-doucet.com
Lives and works in Taller near Biaritz, France.
George Bataille, the french writer, said: " At the very beginning man was melted to nature, as water is melted to water. To survive he used tools and axe.
By cutting plants and hunting animals, man has cut himself from nature.
Inspired by this Doucet made two metal sculptures wich are both an axe but also a bird.